Skúšky

 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky od 1. apríla 2023 zaviedlo nové podmienky pre získanie vodičského oprávnenia. Po novom sa teoretická skúška, ktorá doteraz prebiehala písomnou formou, mení na elektronické testovanie. Žiadateľ tak bude musieť absolvovať test, ktorý bude obsahovať až 40 náhodne vygenerovaných otázok.
Zmenou je aj miesto konania teoretickej skúšky. Už ním nie je autoškola, ale skúšobné miestnosti zriadené v priestoroch okresných dopravných inšpektorátov.

Skúšobná miestnosť sa nachádza na Starohájskej č. 3 v Trnave

Vstup do skúšobnej miestnosti je z lávky a nachádza sa hneď vedľa budovy polikliniky.