Kurz prvej pomoci

Autoškola Mochito zabezpečuje pre svojich žiakov akreditované kurzy prvej pomoci priamo v priestoroch autoškoly. 

Kurzy prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie je vykonávaný v spolupráci so spoločnosťou TS Plus s.r.o. 

Kurz je ukončený skúškou, ktorá sa skladá z teoretickej a praktickej časti. 

Po skončení kurzu účastník získa Potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci. 


Termíny kurzov

Kurzy prvej pomoci sú otvárané pribežne podľa potreby. O novom kurze sú žiaci vopred upozornení e-mailom.