Kondičné jazdy

Kondičné jazdy vykonávame po vzájomnej dohode a v rozsahu podľa potrieb zákazníka. Obsah kurzu je orientačný, pred prvou jazdou oboznámite inštruktora s Vašimi požiadavkami, čo si potrebujete precvičiť, v čom sa potrebujete zlepšiť. V prípade, že ste už dlhšiu dobu nešoférovali, môžeme začať úplne od základov. 

Počas jazdy inštruktor vyhodnotí Vašu jazdu a v prípade potreby odporučí správny postup, pomôže pri odstránení zlých návykov a pod.
Obsah kurzu

- nácvik základných vodičských zručností na autocvičisku (rozbeh a zastavenie vozidla, cúvanie, otáčanie vozidla, parkovanie priečne, pozdĺžne a šikmo),

- nácvik zvládania dopravných situácií v meste (križovatky, pripájacie a odbočovacie jazdné pruhy, radenie sa v jazdných pruhoch, uplatňovanie nových pravidiel v cestnej premávke),

- nácvik vychádzania na diaľnicu, radenie v jazdných pruhoch na diaľnici, správna príprava na bezpečné predchádzanie, výjazd z diaľnice).

Termíny kurzov

Termíny a rozsah kondičného výcviku je na základe vzájomnej dohody.