Aktuálny cenník kurzov

Cenník je platný pre kurzy od 1.2. 2021.

Osobný automobil

skupina B

689 €

- príplatok za individuálny kurz +289 € k základnej cene kurzu.
 

Kondičné jazdy

2 x 45 minút

39 €

- prípade individuálnych požiadaviek, napr. jazda v Bratislave sa cena určí dohodou.
- pre našich žiakov poskytujeme zľavu 10% z ceny kondičnej jazdy.

Motocykel

skupina A1

519 €


skupina A2

589 €


skupina A

589 €


 

Rozšírenie A1 > A2 > A

Osobitný výcvik

269 €

Osobitná skúška

129 €

- príplatok za individuálny kurz +199 € k základnej cene kurzu.

Auto+moto

skupina B + A1

879 €

skupina B + A2

939 €

skupina B + A

939€


Ostatné poplatky

Kurz poskytovania prvej pomoci

24 €

- poplatok sa uhrádza v deň kurzu v hotovosti lektorovi.

Správne poplatky - kolky

 

skupina B

33 €

skupiny A1, A2, A

16,50 €

Opakovaná skúška

25 €