Aktuálny cenník kurzov

Cenník je platný pre kurzy od 1.1. 2023.

Osobný automobil

skupina B

845 €

skupina B - automat

845 €

- príplatok za individuálny kurz +455 € k základnej cene kurzu.


 

Prípojné vozidlo (príves)

skupina BE

515 €

 

Kondičné jazdy

2 x 45 minút

55 €

- v prípade individuálnych požiadaviek, napr. jazda v Bratislave sa cena určí dohodou.
- pre našich žiakov poskytujeme zľavu 25% z ceny kondičnej jazdy.

 

Motocykel

skupina A1

615 €


skupina A2

715 €


skupina A

715 €


- príplatok za individuálny kurz +315 € k základnej cene kurzu.

Rozšírenie
A1>A2 >A

Osobitný výcvik

385 €

Osobitná skúška

135 €

Auto+moto

skupina B + A1

1255 €

skupina B + A2

1395 €

skupina B + A

1395 €


Ostatné poplatky

Kurz poskytovania prvej pomoci

24 €

- poplatok sa uhrádza v deň kurzu v hotovosti lektorovi.

Správne poplatky - kolky

 

skupina B, BE

33 €

skupiny A1, A2, A

16,50 €

Opakovaná skúška

35 €