Aktuálny cenník kurzov

Cenník je platný pre kurza od 15.3. 2022.

Osobný automobil

skupina B

785 €

- príplatok za individuálny kurz +365 € k základnej cene kurzu.
 

Kondičné jazdy

2 x 45 minút

55 €

- prípade individuálnych požiadaviek, napr. jazda v Bratislave sa cena určí dohodou.
- pre našich žiakov poskytujeme zľavu 25% z ceny kondičnej jazdy.

Motocykel

skupina A1

595 €


skupina A2

685 €


skupina A

685 €


- príplatok za individuálny kurz +255 € k základnej cene kurzu.

Rozšírenie A1>A2 >A

Osobitný výcvik

285 €

Osobitná skúška

125 €

Auto+moto

skupina B + A1

1155 €

skupina B + A2

1255 €

skupina B + A

1255 €


Ostatné poplatky

Kurz poskytovania prvej pomoci

24 €

- poplatok sa uhrádza v deň kurzu v hotovosti lektorovi.

Správne poplatky - kolky

 

skupina B

33 €

skupiny A1, A2, A

16,50 €

Opakovaná skúška

25 €